logo dapertutto
D'Apertutto
home
apestaart
Start...
In de stedelijke omgeving, staan er panden leeg, vlak voor sloop of renovatie.
Even uniek als de vorm en omvang van stadsvernieuwingsprojecten, wil DansstaD een artistiek-documentair verslag maken vanuit het perspectief van de oude en nieuwe bewoners. Geen momentopname, maar een stadskroniek over mensen in een veranderende stad.

De architectuur van deze te slopen en nieuw te bouwen panden, plus de verhalen van de mensen die er hebben gewoond en gewerkt, vormen de basis van de choreografie en muziek, die op locatie wordt opgevoerd voor de betrokkenen en belangstellenden.
Er wordt een laatste en een eerste keer stil gestaan bij de veranderende vorm van de stad. De moderne geschiedenis en de toekomst in en van panden en complexen, die worden afgebroken en opgebouwd, krijgen een eigentijdse artistieke 'herdenking', in dans en muziek.
Naast de 'live' voorstelling worden de interviews met oude, nieuwe en terugkerende bewoners, die als basis hebben gediend voor de voorstelling, gefilmd. Per voorstelling wordt een DVD uitgegeven, die deze verhalen , aangevuld met beelden van de woonomgeving, oude foto’s etc. moeiteloos samenvoegt met de opgevoerde dans en muziek. Bovendien kan de hele wereld via internet meekijken naar zowel de ontwikkelingen als het eindresultaat.